Kausikortilla pääset Sampoon koko kauden ajan ilman erillisiä maksuja!

With the season card you can get to Sampo throughout the season without separate fees!

Kuvaus

KAUSIKORTTI

Kevään 2021 kausikortit nyt myynnissä!

Kausikortilla pääset katsomaan Nukketeatteri Sampon esityksiä niin monta kertaa kuin haluat kauden aikana. Kortti on voimassa 1.1.-31.5.2021, esityskauden puitteissa.

Kausikortilla saa merkittävän edun lipun hinnasta jo muutamalla käynnillä teatterissamme. Normaali lipun hinta on 12€, joten saat kortilla alennusta jo neljästä käynnistä! Jos käyt viisi kertaa kauden aikana, yksittäisen lipun hinnaksi tulee vain 9€!

Kortti on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toisen käytettäväksi. Kortti sisältää rajattoman pääsyn Nukketeatteri Sampon omiin esityksiin (ei koske: vierailut, Aikuisten Sampo, Sampon Sunnuntai tai Sampo Soikoon!) kortin haltijalle sen voimassaoloaikana.

Kortin haltijan tulee varata liput esitykseen sähköpostitse tai puhelimitse.

Kortteja on myynnissä rajallinen määrä per kausi.

Kortin haltijan tiedot säilytetään teatterilla, mahdollisten katoamistapausten varalta.

Toimitus sisältyy kortin hintaan.

SEASON TICKET

Spring 2021 season tickets now on sale!

With the season card, you can watch Puppet Theater Sampo’s performances as many times as you want during the season. The card is valid from 1 January to 31 May 2021, within the performance period.

With a season ticket, you get a significant benefit from the ticket price in just a few visits to our theater. The normal ticket price is € 12, so you get a discount on four visits with the card! If you visit five times during the season, the price of a single ticket will only be € 9!

The card is personal and cannot be transferred for use by another. The card includes unlimited access to Puppet Theater Sampo’s own performances (does not apply to: visits, Adult Sampo, Sampo Sunday or Sampo Soiko!) To the cardholder during its validity period.

The cardholder must book tickets for the show by email or phone.

There is a limited number of cards on sale per season.

The cardholder’s information is kept in the theater, in case of possible loss.

Delivery is included in the card price.